Usługi medyczne NZOZ Eskulap

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

 • Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pediatry
 • Punktu szczepień
 • Gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • Gabinetu położnej środowiskowo-rodzinnej
 • Badań labolatoryjnych
 • Dietetyka

W ramach poradni specjalistycznych:

 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Spirometria
 • USG jamy brzusznej
 • Labolatorium

Realizujemy programy profilaktyczne:

profilaktyki gruźlicy, chorób układu krążenia, chorób odtytoniowych,
a także opiekę koordynowaną w ścieżce kardiologicznej i diabetologicznej.

gabinet zabiegowy
gabinet lekarza
rejestracja pacjentów